Pre ochranu rámu používame výlučne certifikované PPF fólie od značky MagnusPro. Každá fólia je vymeraná presne na konkrétny rám a konkrétnu trubku. Fólie sa vyrezávajú na plotri, tzn. žiadne rezanie priamo na bicykli ani krivé rezy či nedokonalé rohy.
Ghost LECTOR
Rozsah polepu:
Horná trubka spolu so zadnými hornými vzperami
Dolná trubka
Sedlová trubka
Transition SPIRE
Rozsah polepu:
Hlava
Horná trubka
Dolná trubka horná strana
Dolná trubka dolná strana
Sedlová trubka
Horné zadné vzpery
Dolné zadné vzpery
Spoj medzi hornými vzperami zadnej stavby
Spoj medzi dolnými vzperami zadnej stavby
Vnútorné strany dolných vzpier pri plášti
Canyon Exceed CF SL
Rozsah polepu:
Horná trubka
Dolná trubka
Sedlová trubka
Obe dolné vzpery zadnej stavby

You may also like

Back to Top